[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4505: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3706)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4507: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3706)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4508: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3706)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4509: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3706)
forum.Mashal.org • مشاهده مبحث - بحث من با آقای صدیق رهپو طرزی در پیرامون کنه اصلی واژه آزادی
صفحه 1 از 1

بحث من با آقای صدیق رهپو طرزی در پیرامون کنه اصلی واژه آزادی

پستارسال شده در: شنبه اکتبر 09, 2010 11:57 pm
توسط عظیم بابک

Re: بحث من با آقای صدیق رهپو طرزی در پیرامون کنه اصلی واژه آ

پستارسال شده در: يکشنبه اکتبر 10, 2010 12:03 am
توسط عظیم بابک

Re: بحث من با آقای صدیق رهپو طرزی در پیرامون کنه اصلی واژه آ

پستارسال شده در: يکشنبه اکتبر 10, 2010 12:12 am
توسط عظیم بابک

Re: بحث من با آقای صدیق رهپو طرزی در پیرامون کنه اصلی واژه آ

پستارسال شده در: دوشنبه اکتبر 11, 2010 8:53 pm
توسط شیون

Re: بحث من با آقای صدیق رهپو طرزی در پیرامون کنه اصلی واژه آ

پستارسال شده در: سه شنبه اکتبر 12, 2010 9:47 pm
توسط Saya
رفیق بابك عزیز ورفقای گرامی و پیروان اندیشه های بی بدیل علمي اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بمثابه یگانه پایهء استوارفكری وفلسی، برای نجات انسان زحمتش ومظلوم

این رهپوها، از همان ره گم های اندكه فقط درنشیبی های زنده گی راه رفته وراه میروند. به عبارهء بهتر این ها همان ماش صفتانی اند، به نرخ روز خود را عیار نموده وبه بازار سیاسی عرضه شده ومی شوند. این یكی نیست؛ رهپو های ره گم وماش صفت بسی دیگری نیز درصف حزب وطنپرستان كشور بودندكه دران دوره هاكه ازامتیازات مادی ومعنوی بهره مند بودند، چنین طرز تفكرودید دیگران را، گناه كبیره دادنسته، خوش بخت را شلاق وبیكس بد قسمت را« سنگسار» میكردند. به اینان چه می توان گفت؟ فقط بااین شعری اززنده یاد ضیاء قاری زاده به استقبال شان باید رفت كه شایستهء آن اند. همین وفقط همین

آنانكه پله بینند، چون دانه های ماش اند

در وقت لول خوردن، بنگر چه در تلاش اند؟

تلخ اند وتند وتیز ناد، ماناكه دیگ آش اند

در پیش رو عبوس اند، درپشت سرمالال اند

یكبار خود فروش اند، یكبار خود خرنده

باد این سخن به گوشت، من مرده وتوزنده

سایه

Re: بحث من با آقای صدیق رهپو طرزی در پیرامون کنه اصلی واژه آ

پستارسال شده در: سه شنبه اکتبر 12, 2010 9:51 pm
توسط سایه
رفیق بابك عزیز ورفقای گرامی و پیروان اندیشه های بی بدیل علمي اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بمثابه یگانه پایهء استوارفكری وفلسی، برای نجات انسان زحمتش ومظلوم

این رهپوها، از همان ره گم های اندكه فقط درنشیبی های زنده گی راه رفته وراه میروند. به عبارهء بهتر این ها همان ماش صفتانی اند، به نرخ روز خود را عیار نموده وبه بازار سیاسی عرضه شده ومی شوند. این یكی نیست؛ رهپو های ره گم وماش صفت بسی دیگری نیز درصف حزب وطنپرستان كشور بودندكه دران دوره هاكه ازامتیازات مادی ومعنوی بهره مند بودند، چنین طرز تفكرودید دیگران را، گناه كبیره دادنسته، خوش بخت را شلاق وبیكس بد قسمت را« سنگسار» میكردند. به اینان چه می توان گفت؟ فقط بااین شعری اززنده یاد ضیاء قاری زاده به استقبال شان باید رفت كه شایستهء آن اند. همین وفقط همین

آنانكه پله بینند، چون دانه های ماش اند

در وقت لول خوردن، بنگر چه در تلاش اند؟

تلخ اند وتند وتیز ناد، ماناكه دیگ آش اند

در پیش رو عبوس اند، درپشت سرملال اند

یكبار خود فروش اند، یكبار خود خرنده

باد این سخن به گوشت، من مرده وتوزنده

سایه